e-sąd (EPU)

e-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Postępowanie to zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w  Dziale VIII Postępowanie elektroniczne, Rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 do 50539), jako odrębne postępowanie w sprawach o zapłatę, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

System dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl   służy do:

• wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej;
• elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych;
•  uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy;
•  weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/esad_epu  publikowane są  poradniki opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
Poradnik dla powoda
Poradnik dla pozwanego
Poradniki oprócz wprowadzenia zawierają m.in. takie informacje jak:

• jak skorzystać z elektronicznego postepowania upominawczego?
• jak założyć konto w e-sądzie?
• sposób komunikacji pozwanego z e-sądem;
• czym różni się  postępowanie  przed sądem tradycyjnym od elektronicznego postepowania upominawczego przed e-sądem.

Pozwy wnoszone elektronicznie rozpoznaje wyłącznie:

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
Szczegółowe informacje znajdują się na stroniewww.e-sad.gov.pl  

 


Rejestr zmian dla: e-sąd (EPU)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d