Informacje dla niesłyszących

 

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem  1 kwietnia 2012r. ustawy  z dnia  19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz. 1234)  Sąd Rejonowy w Legnicy informuje  
o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących   oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie poprzez:

                                                         

1. korzystanie z poczty elektronicznej:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl    – na ten adres można  przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania,

 

2. przesyłanie faksów na nr (76) 754 47 10,

 

3. osobą przeszkoloną w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi  i słabo słyszącymi  jest:

  • Marzena Socha  Sąd Rejonowy w Legnicy ul. Złotoryjska 19 III piętro, pokój 307, tel.(76) 754 47 01. Osoba ukończyła kurs na poziomie średnio-zaawansowanym   z Systemu Językowo-Migowego (Kurs Służb Społecznych KSS-2)  oraz posiada   umiejętności nabyte w kontaktach  z osobami głuchoniemymi.  
    Korzystanie  w tutejszym Sądzie z usługi  wskazanej  powyżej osoby  jest bezpłatne.

4. zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabo słysząca, która zamierza załatwić sprawę w Sądzie, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania  z usługi co najmniej na 3 dni  robocze  przed przybyciem do Sądu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie należy  przesyłać na adres email podany w pkt 1, faksem na  nr wskazany w pkt 2 lub przesyłką pocztową,

5. Sąd Rejonowy w Legnicy  administruje trzema budynkami przy ulicy:

·         Złotoryjska 19 ( siedziba główna)

·         Kościuszki 1-3

·         Andersa12-13

Obsługa osoby  uprawnionej (głuchoniemej)  jest realizowana w budynku siedziby głównej  przy ul. Złotoryjskiej 19,

6. Osoba uprawniona (głuchoniema) może skorzystać z formularza zgłoszenia udostępnionego na stronie internetowej BIP:  , który należy wysłać  za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub przesyłką pocztową.

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla niesłyszących