Konta bankowe

Rachunek dochodów budżetowych

(wpłaty: opłaty, wpisy, koszty, grzywny)

Bank: NBP Oddział we Wrocławiu

 

Uwaga!

Informujemy uprzejmie, że od 1-go października 2016r. wpłaty z tytułu DOCHODÓW (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe, opłaty do ksiąg wieczystych należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy przypisany do danego wydziału, sekcji, oddziału, którego dotyczy wpłata.

 

Opłaty za odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego: 25 1010 1674 0035 9322 3100 0000 (w tytule przelewu proszę wskazać numer KRS)

 

I Wydział Cywilny

25 1010 0055 2223 0040 0200 0001

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. I Nc 100/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

II Wydział Karny

95 1010 0055 2223  0040 0200 0002

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. II K 100/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

68 1010 0055 2223  0040 0200 0003

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. III Nsm 100/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

41 1010 0055 2223  0040 0200 0004

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. IV P 100/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

V Wydział Gospodarczy

14 1010 0055 2223  0040 0200 0005

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. V GC 100/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

84 1010 0055 2223 0040 0200 0006

(w polu tytułem należy podać nr księgi wieczystej, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

Windykacja należności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia

33 1010 0055 2223  0140 0200 0002

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. II Ko 100/16, a w przypadku jej braku nr karty dłużnika   i nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

Windykacja należności sądowych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i nieletnich

56 1010 0055 2223  0040 0200 0025

(w polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy np. I Ns 100/16, a w przypadku jej braku nr karty dłużnika   i nazwy stron postępowania np. ABC sp. z o.o. p-ko Jan Nowak)

 

Oddział Finansowy

94 1010 0055 2223 0040 0200 0020

(zwroty zaliczek komorniczych, pozostałe zwroty dotyczące rozliczeń lat ubiegłych)

 

Przy wpłatach z zagranicy podajemy SWIFT banku: NBPLPLPW, a przed nr konta wpisujemy PL (IBAN).

 


 

Rachunek sum na zlecenie - zaliczki

  (wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).

 

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział Wrocław

62 1130 1033 0018 8158 7220 0003

 

Uwaga !!! 
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

 


 

Rachunek sum depozytowych

W związku ze zmianą dotyczącą gospodarowania sumami depozytowymi, określoną w  art. 83a Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) uprzejmie informujemy, że od 01.01.2015 roku ulegają zmianie dotychczasowe numery kont.

Obowiązujące od 01.01.2015 roku numery kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:

 

PLN    37 1130 1017 0021 1001 7390 0004

USD    10 1130 1017 0021 1001 7390 0005

EUR    91 1130 1017 0021 1001 7390 0002

CHF    21 1130 1017 0021 1001 7390 0001

GBP    64 1130 1017 0021 1001 7390 0003

 

Uwaga!!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek  depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt  lub Fundusz Pracy i sygnaturę akt.

 

Jednocześnie in formujemy, że od 01.01.2015 roku wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

 


 

Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

 (wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział we Wrocławiu

19 1130 1033 0018 8158 7220 0001

 

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę akt sprawy oraz numer NF  


 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Patrycja Rogus-Nowak
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Dyrektor Sądu
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja nr rachunków depozytowych