Kuratorzy

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej  


Z dniem 1 stycznia 2016r.   Zarządzeniem  Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy Nr 31/15  z dnia 7 grudnia 2015r.   powołano  w Sądzie Rejonowym w Legnicy  III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych.

 

I i III Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej

- do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

 siedziba:

Sąd Rejonowy w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19

e-mail: kuratorzy.dorosli@legnica.sr.gov.pl

 

Kierownik I Zespołu: Lidia Gadek

 e-mail:  l.gadek@legnica.sr.gov.pl

pok. 28  parter tel. 76 754 47 90

 

Kierownik III Zespołu: Anna Smolikowska

 e-mail:  a.smolikowska@legnica.sr.gov.pl

pok. 20  parter tel. 76 754 47 93

 

 

Sekretariat I i III Zespołu

pok. 27, tel. 76 754 47 98, faks 76 754 47 97

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 - 15:00

 


Dyżury I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

 

Dyżury kuratora zawodowego w poniedziałki od 9:00 do 18:00

Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych,

w godzinach od 9:00 do 15:00

 

Gadek Lidia - poniedziałek, wtorek, czwartek

pok. 28, tel. 76 754 47 90

adres e-mail: l.gadek@legnica.sr.gov.pl

 

Bering Ilona - wtorek, czwartek

pok. 18, tel. 76 754 47 94

adres e-mail: i.bering@legnica.sr.gov.pl

 

Hallada Andrzej - poniedziałek, wtorek

pok. 22, tel. 76 754 47 96

adres e-mail: a.hallada@legnica.sr.gov.pl

 

Kula Mirosława - poniedziałek, wtorek

pok. 17, tel. 76 754 47 92

adres e-mail: m.kula@legnica.sr.gov.pl

 

Michalska Beata - wtorek, środa

pok. 18, tel. 76 754 47 94

adres e-mail: b.michalska@legnica.sr.gov.pl

 

Wioletta Pendlowska - wtorek, środa

pok. 17 tel. 76 754 47 92

adres e-mail: w.pendlowska@legnica.sr.gov.pl

 

Tęcza Katarzyna - wtorek, piątek

pok. 123, tel. 76 754 47 95

adres e-mail: k.tecza@legnica.sr.gov.pl

 


Dyżury III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

 

Dyżury kuratora zawodowego w poniedziałki od 9:00 do 18:00

Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych,

w godzinach od 9:00 do 15:00

 

Smolikowska Anna - wtorek, środa, piątek

pok. 20, tel. 76 754 47 93

adres e-mail: a.smolikowska@legnica.sr.gov.pl

 

Czarachowicz Agnieszka - wtorek, środa

pok. 25, tel. 76 754 47 91

adres e-mail: a.czarachowicz@legnica.sr.gov.pl

 

Chłopecka Grażyna - wtorek, piątek

pok. 25, tel. 76 754 47 91

adres e-mail: g.chlopecka@legnica.sr.gov.pl

 

Władecki Marcin - wtorek, czwartek

pok. 123, tel. 76 754 47 95

adres e-mail: m.wladecki@legnica.sr.gov.pl

 

Matysiewicz Magdalena - wtorek, piątek

pok. 22, tel. 76 754 47 45

adres e-mail: m.matysiewicz@legnica.sr.gov.pl

 

Peregrym Irena - wtorek, czwartek

pok. 22, tel. 76 754 47 49

adres e-mail: i.peregrym@legnica.sr.gov.pl

 


II  Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

 siedziba:

Sąd Rejonowy w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Gen. Andersa 12-13

 

Sekretariat Zespołu

pok. 312, tel. 76 754 48 92, faks 76 754 48 99

e-mail: kuratorzy.nieletni@legnica.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30

 

Kierownik Zespołu: Elżbieta Kott

 

pok. 302  III piętro, tel. (76) 754 48 90

 

Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych w godzinach od 9:00 - 15:00

Dyżury kuratora zawodowego w poniedziałki od 9:00 do 18:00

 

Kott Elżbieta - wtorek, czwartek, piątek

pok. 302, tel. 76 754 48 90

adres e-mail: e.kott@legnica.sr.gov.pl

 

Gomułka Paweł - wtorek, czwartek

pok. 307, tel. 76 754 48 94

adres e-mail: p.gomulka@legnica.sr.gov.pl

 

Kornicki Wiesław - wtorek, piątek

pok. 304, tel. 76 754 48 96

adres e-mail: w.kornicki@legnica.sr.gov.pl

 

Macewicz Bożena - wtorek, środa

pok. 313, tel. 76 754 48 91

adres e-mail: b.macewicz@legnica.sr.gov.pl

 

Bożena Marcinkiewicz - poniedziałek, wtorek

pok. 310, tel. 76 754 48 98
 adres e-mail: b.marcinkiewicz@legnica.sr.gov.pl

 

Sokacz Dorota - wtorek, środa

pok. 303, tel. 76 754 48 95

adres e-mail: d.sokacz@legnica.sr.gov.pl

 

Walczak Iwona - poniedziałek, wtorek

pok. 301, tel. 76 754 48 93

adres e-mail: i.walczak@legnica.sr.gov.pl

 

Trzop Anetta-  wtorek,czwartek

pok. 312a, tel. 76 754 48 85

adres e-mail: a.trzop@legnica.sr.gov.pl

 

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

  1)  zawodowi kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami zawodowymi,

  2)  społeczni kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami społecznymi.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych , a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

-        sprawują nadzory nad  nieletnimi,

-   sprawują dozory nad skazanymi,

-        nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,

-        nadzorują pracę kuratorów społecznych,

-        udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,

 

Rejestr zmian dla: Kuratorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych