System dozoru elektronicznego

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową  www.dozorelektroniczny.gov.pl – poświęconą Systemowi Dozoru Elektronicznego.

SDE to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności kontrolujący wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych i umożliwiający odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Na stronie tej osoba zainteresowana SDE znajdzie takie informacje  jak m.in:

  • co to jest  dozór elektroniczny ?
  • warunki odbywania kary  pozbawienia wolności w systemie,
  • obowiązki odbywającego karę,
  • kiedy rozpoczyna się odbywanie kary ?
  • pozytywne strony odbywania kary w systemie,
  • czym grozi naruszenie zasad odbywania kary w tym systemie.
  • Informator dla osoby skazanej objętej SDE

oraz  formularze:

  • Wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE
  • Oświadczenie osób pełnoletnich

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Zakres kompetencji i obowiązków kuratorów sądowych dotyczących wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających z zastosowaniem SDE został unormowany wydanymi  na podstawie  Kodeksu karnego wykonawczego ( tekst  jednolity  z dnia 10 marca 2017 r.  Dz.U.2017.665) rozporządzeniami wykonawczymi dostępnymi pod podanym adresem strony  internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d